Martin Smolka

.Valid XHTML 1.0 Strict

Poprawny CSS!

back
Haiku (2007)

for harpsichord with or without tape


Listen to an mp3 excerpt


Program Note:


(CZ)

Představte si cembalo na rozkvetlé louce. Jeho milé tenké tóny splývají s ptačím zpěvem. Měkké sluneční světlo hladí tělo cembala. Ve vzduchu je mír.

Ale možná se něco stane. Objeví se divadelní zaměstnanci a nádherné kulisy jara zbourají a odnesou. Jsme vlastně v koncertní síni. V Akademii muzycznej na Okólniku.

Ale ne, i to je iluze. I kulisy koncertní síně budou odvlečeny a objeví se přece jen krásná louka, s cembalem napůl schovaným ve vysoké trávě. Možná zaslechnete i kroky vodoměrek na hladině nedalekého jezírka.

Takovou skladbu bych chtěl napsat.


Martin Smolka(EN)

Let us imagine a harpsichord on a meadow. Soft, delicate sounds blend with the singing of birds. The sun sheds a discrete light, and everything is very peaceful.

Then a team of theatre technicians arrives; they set the stage, and we discover we are in a concert hall.

No, this is also an illusion. The stage is dismantled and the see a gorgeous landscape, a wonderful meadow. The harpsichord stands in high grass. We can almost hear the insects from the nearby lake.

This is the piece I would like to write.


Martin Smolka(PL)

Wyobraźcie sobie klawesyn na rozkwitłej łące. Jego miłe, cienkie tony zlewają się z ptasim śpiewem. Miękkie, słoneczne światło głaszcze piórka klawesynu. Powietrze wypełnia spokój.

Ale może coś się stanie. Pojawią się pracownicy teatru i wspaniałe, wiosenne dekoracje rozbiorą i odniosą. Jesteśmy właściwie w sali koncertowej. W Akademii Muzycznej na Okólniku.

Ale nie, to też jest złudzeniem. I dekoracje sali koncertowej zostaną wyniesione a pojawi się znowuż piękna łąka, z klawesynem na pół ukrytym w wysokiej trawie. Może usłyszycie i kroki nartników na powierzchni niedalekiego jeziora.

Taki utwór chciałbym napisać.


Martin Smolka


http://www.martinsmolka.com       Copyright (C) 2015