Martin Smolka

.Valid XHTML 1.0 Strict

Poprawny CSS!

back
a yell with misprints (2016)

two movements for ensemble
Program Note:


(EN)

Nine rules for writing music:

- no promotion of evil

- to search for tones like a mushroom hunter

- to calculate like a chess-player

- to know one’s tones like the back of one’s hand

- only beauty

- under certain conditions, anything can be beautiful

- anything can be composition material

- I must love each tone which I write (even those causing pain)

- there is nothing that I decide


Martin Smolka(DE)

Neun Regeln beim Schreiben von Musik:

- Das Böse nicht fördern

- Töne suchen wie ein Pilzsammler

- Kalkulieren wie ein Schachspieler

- Die eigenen Töne wie meine Westentasche kennen

- Only beauty

- Unter gewissen Bedingungen kann alles schön sein

- Alles kann Kompositionsmaterial sein

- Ich muss jeden Ton lieben, den ich schreibe (selbst die schmerzhaften)

- Es gibt nichts, das ich entscheide


Martin Smolka(CZ)

Český překlad titulu: Vřískání s překlepy. První ze dvou vět exponuje převážně jedinou expresivní, "ječící" melodickou linii v hustém propletenci všech hlasů, ve fortissimu, v krajních nástrojových polohách. Ječení splývá s třesky a specifickým kvílením početné sady pekinských operních gongů. Krátkými odmlčeními jakoby prosvítá hudba sfér - tiché konsonantní flažolety. Druhá věta je negativem první - převážný jemný smutný klid občas prolomí (vyruší jako překlep) drastické kvílení, ve kterém čím dál více dominují pekinské operní gongy, na něž nakonec hrají všichni hráči. To vše jako dvě dvojtečky k dvojí jemné, nehybné codě klavírů.


Martin Smolkahttp://www.martinsmolka.com       Copyright (C) 2015