Martin Smolka

.Valid XHTML 1.0 Strict

Poprawny CSS!

back
Zátiší s tubami aneb Ticholapka (2007)

Still Life with Tubas or Silence Hiding

Listen to an mp3 excerpt 1

Listen to an mp3 excerpt 2


Program Note:


(EN)

In this silent piece two monumental solo instruments act gently – playing only few tones, mostly soft, sometimes very soft or even in whisper: Tender giants.

In this lyrical piece the two grotesque instruments play soberly – no puffy runs and jumps, just attentively designed sounds: Clowns in love.

In this orchestral piece individual parts contain just few notes. During one of the long rests the players are even requested to stay motionless like statues: A crowded still life.

In various shades a certain principal reappears obsessively. A section is repeated in slight variations; step by step it becomes softer and thinner, while silences between sounds rice: Silence Hidings.


Martin Smolka, 2008(CZ)

V této tiché skladbě dva bachraté nemotorné nástroje hrají jemně – jen pár not, většinou potichu, místy téměř neslyšně, šeptem. Něžní obři.

V této skladbě dva groteskní nástroje hrají vážně – žádné uchvátané běhy a žertovné kotrmelce, jen pečlivě hlazené dlouhé tóny. Zamilovaní klauni.

V této orchestrální skladbě jednotlivé hlasy obsahují jen pár not. Nejednou se odmlčí celý orchestr a v jedné zvláště dlouhé pomlce mají hráči za úkol znehybnět jako sochy. Přelidněné zátiší.

Jeden princip se tu vrací až posedle v mnoha odstínech. Krátký úsek se opakuje, ale pokaždé o něco tišší, tenčí, prázdnější – odebíráním tónů přibývá ticha. Ticholapka.


Martin Smolka, 2008(DE)

In diesem leisen Stück bewegen sich zwei riesige Soloinstrumente ganz sacht – sie spielen nur wenige Töne, meist sanft, manchmal sehr sanft oder sie flüstern sogar: zärtliche Giganten.

In diesem lyrischen Stück spielen zwei groteske Instrumente ganz schlicht – keine aufgeblasenen Läufe und Sprünge, nur sorgfältig geplante Klänge: verliebte Clowns.

In diesem Orchesterstück enthalten die Einzelstimmen nur wenige Noten. In einer der langen Pausen sollen die Spieler sogar bewegungslos wie Statuen verharren: ein gut gefülltes Stillleben.

Ein bestimmtes Prinzip kehrt in verschiedener Beleuchtung zwanghaft wieder. Ein Abschnitt wird leicht variiert wiederholt. Er wird Schritt für Schritt weicher und dünner, während das Schweigen zwischen den Klängen wächst: versteckende Stille.


Martin Smolka, 2008Reviews:


Musik gegen den Lärm

"Martin Smolka hat während der Arbeit an "Still Life with Tubas" die weiche, leise Seite der großen Tuba entdeckt und sein stilles Werk als einen Gegenentwurf zum permanenten Alltagslärm gestaltet."


http://www.martinsmolka.com       Copyright (C) 2015